Jubileusz szkoły

images/stories/yasig_output/640_274.jpgimages/stories/yasig_output/640_275.jpg


Zambrów, 23 maja 2012 r.

Szanowna Pani Dyrektor,
       Rada Pedagogiczna,
Uczniowie i Rodzice
Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej
    w Starym Zakrzewie

        Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i szczerych życzeń na dalsze lata działalności.
Mam nadzieję, że Wasza Szkoła, która na stałe wpisała się w historię Gminy Zambrów, nadal będzie funkcjonować z pożytkiem dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy Zambrów. Tego życzę Pani, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim Uczniom i ich Rodzicom Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie.


                                                                            Z pozdrowieniami
                                                                    Sekretarz Gminy Zambrów
                                                                               Bogdan Pac100 lat minęło ...


Szanowni Państwo,
Pani Dyrektor, Nauczyciele, Pracownicy,
Uczniowie, Rodzice i Absolwenci
Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Starym Zakrzewie

     W tym szczególnym dniu dostojnego Jubileuszu i nie tylko, mam wielką przyjemność złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za wybitne osiągnięcia szkoły w wychowaniu wielu pokoleń.
     Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu, Rodzicom przesyłam najserdeczniejsze życzenia wielu osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych, dużo sił do dalszej pracy oraz pełnej z niej satysfakcji.
      Uczniom życzę, by kształcenie w tej szkole zaspokajało Wasze oczekiwania i aspiracje, życzę należytego spożytkowania zdobytej wiedzy i umiejętności, samych najmilszych wspomnień.
     Wszystkim osobom związanym ze szkołą, którzy tworzyli i tworzą Jej wizerunek, dołączam życzenia osobiste, zdrowia, spełnienia marzeń, grona wiernych przyjaciół oraz realizacji ambitnych celów.
     Proszę także o przyjęcie życzeń, by dzisiejsza uroczystość była miłym spotkaniem „po latach”, aby stała się okazją do odnowienia znajomości i pozwoliła odtworzyć atmosferę beztroskich, wspaniałych szkolnych przeżyć.
    Właśnie dzisiejszy Jubileusz jest okazją, by ocalić od zapomnienia cząstkę historii szkoły, cząstkę siebie, by połączyć różne pokolenia tworzące obraz szkoły, docenić dorobek nauczycieli i uczniów.
     Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym zostawiło się część życia.
     Jako absolwentka i były dyrektor tej szkoły, spędziłam w Jej murach 32 lata, które stanowią dla mnie wartość najwyższą i są nieprzemijającym wspomnieniem.
     Chylę czoło przed jej tradycją, osiągnięciami i zasługami dla edukacji wielu pokoleń.
     Niech uroczystość obchodów 100 - lecia powstania Państwa i mojej szkoły wypadnie na miarę włożonego wysiłku w Jej przygotowanie, będzie okazją do radości przy wspomnieniu chlubnej przeszłości i impulsem do dalszej nauki, pracy oraz pomnażania dotychczasowego imponującego dorobku.
     Przeszłość budujemy przyszłością.


                              Z wyrazami podziwu i szacunku

Zofia Mieczkowska


Stare Zakrzewo, 23.05.2012 r.


 Szkoło kochana…


    Mojej ukochanej Szkole życzę z okazji Setnych Urodzin wszystkiego co dla Niej najlepsze, a więc: uczniów chętnych do zdobywania wiedzy, nauczycieli mądrych, radosnych i otwartych na potrzeby młodych ludzi, dyrektorów zaangażowanych w ciągły rozwój placówki. Oczywiście, nie może zabraknąć aktywnych, współpracujących ze szkołą rodziców oraz przychylności władz oświatowych i samorządowych. Niech ta Szkoła ciągle kwitnie i zdobi całą okolicę przez kolejne stulecia!

Maria Niedbała
nauczycielka Szkoły Podstawowej
im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie    Z okazji Jubileuszu w imieniu rodziców życzę, aby szkoła zdobywała sukcesy na najwyższych szczeblach, rozwijała się, była bezpieczna, radosna i przyjazna wszystkim dzieciom.
    Pani Dyrektor, Gronu Pedagogicznemu i pracownikom szkoły życzę satysfakcji z wykonywanej pracy.
    

 Wioletta Strzeszewska
          Przewodnicząca Rady Rodziców
  Szkoły Podstawowej
           im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie